Egzamin LEK: 2015 sesja jesienna, dział: Prawo i bioetyka, pytanie nr: 10

Zgodnie z zasadą "przywileju terapeutycznego", lekarz ma prawo ograniczyć informacje przekazywane choremu na temat jego stanu zdrowia jeśli: 1) jeżeli rokowanie jest dla pacjenta niepomyślne 2) jedynie w przewlekłych nieuleczalnych chorobach 3) jeżeli przemawia za tym dobro chorego 4) na żądanie bliskich zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 5) jeżeli wyrazi zgodę sąd opiekuńczy Wybierz odpowiedź:


Dział: Prawo i bioetyka

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w aplikacji Egzamin LEK