Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

95. Który z wymienionych jest stanem najcięższych zaburzeń ilościowych świadomości?

  • A. śpiączka
  • B. senność
  • C. sopor
  • D. przymglenie
  • E. majaczenie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań