Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

119. Obraz kliniczny nadciśnienia wrotnego może obejmować niżej wymienione, z wyjątkiem:

  • A. zespołu Hornera.
  • B. żylaków przełyku.
  • C. zespołu wątrobowo-nerkowego.
  • D. żółtaczki.
  • E. wodobrzusza.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań