Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

167. Wskaż twierdzenie prawdziwe dla ostrego zespołu wieńcowego:

  • A. w ekg zawsze jest obecne uniesienie odcinka ST.
  • B. nie ma ryzyka migotania komór.
  • C. aspiryna jest pierwszym lekiem.
  • D. leki przeciwpłytkowe nie są używane w postepowaniu przedszpitalnym.
  • E. niecelowe jest użycie nitrogliceryny lub niektórych opioidów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań