Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

70. Dodatkowym korzystnym efektem działania glikokortykosteroidów jest zapobieganie krwawieniom dokomorowym. Prowadzenie terapii stymulującej dojrzewanie płuc płodu nie ma uzasadnienia w sytuacjach położniczych wymagających niezwłocznego zakończenia ciąży, takich jak np. niedotlenienie płodu, zakażenie wewnątrzmaciczne i krwotok z dróg rodnych.

  • A. oba zdania są prawdziwe i pozostają w związku logicznym.
  • B. oba zdania są prawdziwe, ale bez związku.
  • C. oba zdania są fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
  • E. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie zdanie jest prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań