Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

75. Podanie immunoglobuliny anty-D celem immunoprofilaktyki należy wdrożyć przed upływem 72 godzin po porodzie, u pacjentki Rh ujemnej:

  • A. przy negatywnym pośrednim odczynie Coombsa, w przypadku obecności antygenu D na krwinkach noworodka.
  • B. przy negatywnym bezpośrednim odczynie Coombsa, w przypadku obecności antygenu D na krwinkach noworodka.
  • C. przy dodatnim bezpośrednim odczynie Coombsa, gdy ojciec dziecka posiada dodatni czynnik Rh.
  • D. przy pozytywnym bezpośrednim odczynie Coombsa, w przypadku obecności antygenu D na krwinkach noworodka.
  • E. przy pozytywnym pośrednim odczynie Coombsa, w przypadku obecności antygenu D na krwinkach noworodka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań