Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

118. Wskaż zdania fałszywe:
1) przepuklina uwięźnięta jest pojęciem tożsamym z przepukliną nieodprowadzalną;
2) przepuklina uwięźnięta jest zawsze przepukliną nieodprowadzalną;
3) przepuklina udowa jest zawsze przepukliną nabytą;
4) przepuklina rzekoma w przeciwieństwie do wytrzewienia posiada worek przepuklinowy;
5) wrota przepukliny udowej przechodzą pod więzadłem pachwinowym.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 4
  • B. 1, 4
  • C. 3, 4
  • D. 2, 5
  • E. 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań