Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

149. U chorych wymagających antybiotykoterapii z powodu infekcyjnego zaostrzenia POChP w leczeniu ambulatoryjnym lekiem z wyboru (jeśli nie ma przeciwwskazań) jest:

  • A. amoksycyklina
  • B. cefuroksym
  • C. klarytromycyna
  • D. moksyfloksacyna
  • E. doksycyklina
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań