Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

175. Lekarzowi, zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej:

  • A. wolno reklamować się jedynie w „zdrowotnych” rubrykach gazet.
  • B. wolno reklamować się jedynie w Internecie.
  • C. nie wolno w ogóle reklamować się.
  • D. wolno wyrazić zgodę do użycia swego nazwiska i wizerunku do celów reklamowych.
  • E. wolno reklamować się na jednej tablicy na zewnątrz budynku.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań