Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

181. 90-letnia pacjentka ma poddać się zabiegowi kardiochirurgicznemu. Obawia się, że jej stan umysłowy pogorszy się i chciałaby przekazać możliwość podejmowania decyzji co do jej dalszego leczenia mężowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest to możliwe, jeżeli:

  • A. mąż jest od niej istotnie młodszy.
  • B. mąż ma przynajmniej 25 punktów w skali MMSE.
  • C. mąż korzysta z pełni praw obywatelskich.
  • D. zostanie częściowo ubezwłasnowolniona, a mąż wyznaczony na jej opiekuna.
  • E. zostanie całkowicie ubezwłasnowolniona, a mąż wyznaczony na jej przedstawiciela ustawowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań