Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

194. Która z poniższych definicji dotyczy współczynnika zapadalności?

  • A. jest to iloraz, w którego liczniku znajduje się liczba osób dotkniętych chorobą, a w mianowniku liczba osób narażonych na tę chorobę w określonym czasie.
  • B. jest to iloraz, w którego liczniku znajduje się liczba nowych zachorowań, a w mianowniku liczba ludności narażonej na daną chorobę w określonym czasie.
  • C. jest to iloczyn liczby osób dotkniętych chorobą i liczby osób narażonych na tę chorobę w określonym czasie.
  • D. jest to iloczyn liczby nowych zachorowań i liczby ludności narażonej na daną chorobę w określonym czasie.
  • E. jest to różnica pomiędzy liczbą zachorowań i liczbą zgonów na daną chorobę w określonym czasie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań