Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

27. Prawdziwe określenie dla przemieszczania się zawartości żołądka do jamy ustnej bez wysiłku i bez odruchów wymiotnych to:

  • A. regurgitacja
  • B. ruminacja
  • C. dysfagia
  • D. odynofagia
  • E. żadne z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań