Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

200. Wiadomość o urodzeniu dziecka z wadą wrodzoną lub chorobą uwarunkowaną genetycznie stanowi dla rodziny wstrząs psychiczny, a niekiedy nieuzasadnione poczucie winy. Która z niżej wymienionych faz reakcji rodziców na tę sytuację jest najmniej prawdopodobna?

  • A. wstrząs.
  • B. niedowierzanie/zaprzeczanie.
  • C. smutek/złość.
  • D. odrzucenie dziecka.
  • E. adaptacja/reorganizacja.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań