Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

35. 80-letni pacjent z zaburzeniami świadomości, niespokojny. Stwierdzono sztywność karku. Jakie rozpoznanie należy brać pod uwagę w różnicowaniu?

  • A. wylew podpajęczy.
  • B. zapalenie opon mózgowych.
  • C. wzmożone napięcie mięśni karku (np. w przebiegu parkinsonizmu).
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A, B, C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań