Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

96. Test Mini Mental State Examination jest testem:

  • A. oceniającym pamięć operacyjną
  • B. oceniającym obecność zaburzeń psychicznych
  • C. przesiewowym dla oceny funkcji poznawczych
  • D. przesiewowym dla oceny niedorozwoju umysłowego
  • E. przesiewowym dla oceny organicznego uszkodzenia mózgu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań