Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

109. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące wtórnej nadczynności przytarczyc:
1) zawsze jest wskazaniem do leczenia operacyjnego;
2) wskazaniem do leczenia operacyjnego jest kalcyfilaksja;
3) operacja polega na usunięciu pojedynczego gruczolaka przytarczycy będącego najczęstszą przyczyną choroby;
4) operacja polega na subtotalnej resekcji przytarczyc lub całkowitym wycięciu przytarczyc z autotransplantacją jednej z nich;
5) podstawowym celem leczenia zachowawczego jest utrzymywanie stężeń wapnia i fosforanów w granicach normy oraz stężenia iPTH stanowiącego 2-9 krotność górnej granicy normy laboratoryjnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4
  • B. 1,4,5
  • C. 1,3
  • D. 2,3
  • E. wszystkie są fałszywe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań