Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

119. W ramach ostrego dyżuru chirurgicznego przyjęto chorego z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W gastroskopii stwierdzono owrzodzenie opuszki dwunastnicy z czynnym krwawieniem. Wykonano endoskopową hemostazę za pomocą ostrzyknięcia solą fizjologiczną z adrenaliną uzyskując zatrzymanie krwawienia. Po wyrównaniu wolemii ustabilizowano stan chorego i uzyskano wartości tętna i ciśnienia tętniczego w granicach normy. Około 20 h później doszło do obniżenia ciśnienia tętniczego do ok. 100/60 mmHg, wzrostu tętna do 120 ud/min. Jakie jest najlepsze postępowanie w tym przypadku?

  • A. zwiększenie dawek inhibitorów pompy protonowej.
  • B. zabieg operacyjny.
  • C. przetoczenie 2 jednostek koncentratu krwinek czerwonych.
  • D. podanie amin presyjnych.
  • E. gastroskopia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań