Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

154. W zaleceniach ERC 2010 w przypadku rytmów nie do defibrylacji (PEA i asystolii) atropinę należy podać:

  • A. niezwłocznie po uzyskaniu wkłucia iv.
  • B. po trzecim nieskutecznym podaniu 1 mg adrenaliny iv.
  • C. powtarzać podanie 3 mg atropiny co drugą pętlę RKO.
  • D. A i C.
  • E. wytyczne ERC 2010 nie zalecają stosowania atropiny w leczeniu asystolii i PEA.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań