Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

172. Do prywatnej kliniki zgłosiła się pacjentka niewładająca językiem polskim w celu powiększenia piersi. Żaden z lekarzy nie potrafił się porozumieć z zainteresowaną. Czy zabieg z zakresu medycyny estetycznej wymaga uświadomionej zgody, a zatem możliwości bezpośredniej komunikacji pacjent-lekarz?

  • A. nie, lekarz może sądzić, że pacjent zgłaszający się na zabieg kosmetyczny wystarczająco rozumie istotę interwencji medycznej.
  • B. nie, wystarczy, gdy pacjent zostanie poinformowany, że interwencję medyczną prowadzi lekarz do tego uprawniony (specjalista).
  • C. nie, w przypadkach z zakresu medycyny estetycznej lekarz nie musi uzyskać uświadomionej zgody pacjenta.
  • D. tak, pacjent powinien zawsze być dostatecznie poinformowany o przebiegu każdej interwencji medycznej z możliwością ciągłej komunikacji z lekarzem.
  • E. tak, gdyż medycyna estetyczna wymaga szczególnych relacji pacjent-lekarz.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań