Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

184. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że osoba ubezpieczona w tym okresie była niewątpliwie niezdolna do pracy. Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień badania osoby ubezpieczonej?

  • A. kierownik przychodni
  • B. dyrektor szpitala
  • C. lekarz psychiatra
  • D. lekarz orzecznik ZUS
  • E. lekarz leczący po uzyskaniu zgody Prezesa ZUS
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań