Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

34. U 72-letniego pacjenta z łagodnym przerostem gruczołu krokowego wystąpiła nagle oliguria z obustronnym bólem w okolicy lędźwiowej, promieniującym do podbrzusza i jąder. Wskaż prawdziwe stwierdzenie:

  • A. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to kamica nerkowa.
  • B. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to odmiedniczkowe zapalenie nerek.
  • C. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to niedrożność dróg moczowych wywołana przerostem gruczołu krokowego.
  • D. opis odpowiada typowym objawom raka nerkowokomórkowego.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań