Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

54. W klasycznej postaci zespołu DiGeorge’a nie występuje:

  • A. tężyczka hipokalcemiczna
  • B. nadczynność tarczycy
  • C. zniekształcenie małżowin usznych.
  • D. wada serca lub dużych naczyń
  • E. zwiększona tendencja do zakażeń.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań