Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

73.

Bliźnięta dwuzygotyczne są ciążą:

  • A. jednokosmówkową jednoowodniową.
  • B. jednokosmówkową dwuowodniową.
  • C. dwukosmówkową jednoowodniową.
  • D. dwukosmówkową dwuowodniową.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B lub D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań