Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

98. Zaburzenia nastroju w depresji mają dwa aspekty. Pierwszym jest poczucie smutku i przygnębienia. Co jest drugim aspektem?

  • A. niemożność skupienia się
  • B. niemożność cieszenia się życiem
  • C. niemożność zmotywowania się do działania
  • D. utrata libido
  • E. lęk
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań