Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

114. 65-letni pacjent zgłosił się do chirurga z powodu epizodów obecności świeżej krwi w stolcu, spadku masy ciała i wystąpienia ołówkowatych stolców. Chirurg w badaniu per rectum stwierdził naciek w kanale odbytu, z którego pobrał wycinek oraz zlecił endorektalną ultrasonografię, która wykazała obecność nacieku w kanale odbytu obejmującego wszystkie warstwy ściany jelita, ale nienaciekającego zwieraczy odbytu. W tkankach okołoodbytniczych stwierdzono dwa węzły chłonne zmienione przerzutowo. W badaniu hist.-pat. wycinka z odbytnicy stwierdzono: adenocarcinoma (rak gruczołowy). Wskaż najlepszy sposób leczenia tego pacjenta:

  • A. radiochemioterapia radykalna
  • B. przedoperacyjna radioterapia, a następnie leczenie operacyjne.
  • C. przedoperacyjna chemioterapia, a następnie leczenie operacyjne.
  • D. leczenie operacyjne bez leczenia przedoperacyjnego.
  • E. brachyterapia, a następnie chemioterapia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań