Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

174.

Ustawa o działalności leczniczej przewiduje możliwość zobowiązania lekarza do pełnienia tzw. dyżuru pod telefonem, czyli pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) zobowiązani do takiego dyżuru mogą być jedynie lekarze specjaliści;

2) czas trwania takiego dyżuru nie może przekraczać 3 godzin na dobę;

3) za każdą godzinę takiego dyżuru przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego;

4) polecenie pełnienia takiego dyżuru może być wydane wyłącznie w przypadku stanu klęski żywiołowej;

5) zobowiązani do pełnienia takiego dyżuru mogą być pracownicy wykonujący zawód medyczny, posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w szpitalu.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3
  • B. 3,4
  • C. 3,5
  • D. 4,5
  • E. 2,3
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań