Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

176. Lekarz, chcąc skorzystać z klauzuli sumienia ma obowiązek:
1) uzyskać zgodę swego przełożonego;
2) zawiadomić Rzecznika Praw Pacjenta;
3) wskazać realne możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza;
4) uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej;
5) zwrócić się o zezwolenie do właściwego sądu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2
  • B. 1,3
  • C. 3,4
  • D. tylko 5
  • E. 4,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań