Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

178. Czy w polskim Kodeksie Etyki Lekarskiej jest unormowanie dotyczące klonowania ludzi?

  • A. tak, Kodeks zakazuje lekarzowi klonowania ludzi.
  • B. nie, Kodeks nie reguluje tej kwestii.
  • C. tak, Kodeks dopuszcza klonowanie terapeutyczne.
  • D. tak, Kodeks dopuszcza klonowanie do celów reprodukcyjnych.
  • E. tak, Kodeks zaleca lekarzowi klonowanie ludzi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań