Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

50. Najczęstszym złośliwym nowotworem litym występującym u niemowląt jest:

  • A. nerwiak płodowy współczulny
  • B. siatkówczak
  • C. kostaniakomięsak
  • D. wątrobiak płodowy
  • E. nerczak niedojrzały
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań