Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

146. Które z poniższych nieprawidłowości w wynikach badań dodatkowych nie mają wartości diagnostycznej w rozpoznaniu zespołu metabolicznego?

  • A. stężenie triglicerydów ≥ 150 mg/dl.
  • B. glikemia na czczo ≥ 100 mg/dl.
  • C. wartość ciśnienia tętniczego ≥ 130/85 mmHg.
  • D. stężenie HDL cholesterolu < 40 mg/dl dla mężczyzn i < 50 mg/dl dla kobiet.
  • E. stężenie cholesterolu całkowitego > 250 mg/dl.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań