Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

149. Niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym obejmuje wymienione interwencje, z wyjątkiem:

  • A. ograniczenia spożycia soli do 5 gramów chlorku sodu na dobę
  • B. wyraźnego ograniczenia podaży białka w diecie <1,0 g/kg m.c./dobę
  • C. ograniczenia spożycia alkoholu do 2 porcji standardowych na dobę u mężczyzn i 1 porcji standardowej na dobę u kobiet
  • D. zaprzestania palenia tytoniu
  • E. regularnego wysiłku fizycznego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań