Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)
< Poprzednie pytanieNastępne pytanie >

208.
UNIEWAŻNIONE Renta rolnicza z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przysługuje, gdy:

  • A. orzeczono trwałą bądź okresową niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
  • B. całkowita niezdolność do pracy, powstała w okresie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia
  • C. posiada wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego
  • D. prawidłowe są odpowiedzi A,B i C
  • E. prawidłowe są odpowiedzi A i B
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań