Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

20.

Wskaż prawdziwe informacje na temat przeszczepiania nerek:

1) transplantacja nerki może być dokonana po co najmniej 6 miesięcznej dializoterapii;

2) warunkiem wykonania przeszczepu jest zgodność grup głównych krwi;

3) bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeszczepu jest aktywny proces nowotworowy;

4) leki immunosupresyjne należy stosować tylko w okresie adaptacyjnym;

5) późne powikłania po transplantacji to m.in. przewlekłe odrzucanie przeszczepu i choroby nowotworowe.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4
  • B. 1,2,5
  • C. 1,4,5
  • D. 3,4,5
  • E. 2,3,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań