Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

22. W zawale prawej komory w echokardiografii nie stwierdza się:

  • A. poszerzonej i hipokinetycznej prawej komory
  • B. zapadniętej i hipokinetycznej prawej komory
  • C. poszerzonej i akinetycznej prawej komory
  • D. poszerzonego prawego przedsionka
  • E. niedomykalności zastawki trójdzielnej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań