Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

37. Do leków „pierwszego rzutu” w nadciśnieniu tętniczym należą:

  • A. inhibitory konwertazy angiotensyny
  • B. leki blokujące kanał wapniowy
  • C. leki blokujące receptory beta adrenergiczne
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,C
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań