Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

3. U 85-letniego chorego po 2 dniach stosowania heparyny drobnocząsteczkowej w dawkach profilaktycznych zaobserwowano zmniejszenie ilości płytek z 350000/ul do 300000/ul, bez uchwytnych objawów klinicznych. Lekarz powinien: Wybierz odpowiedź:

  • A. kontynuować leczenie bez badań dodatkowych
  • B. kontynuować leczenie i wykonać badania kontrolne za 2 dni
  • C. zastosować heparynę niefrakcjonowaną
  • D. zastosować inny lek przeciwkrzepliwy
  • E. przerwać leczenie przeciwkrzepliwe i obserwować chorego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań