Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

38. 30-letni mężczyzna, kierowca, dotychczas nieleczony, zgłasza się do szpitala z powodu szybko narastającego osłabienia, zamazanej mowy, opadających powiek. W badaniach laboratoryjnych nieznaczny wzrost AlAT i stężenia kreatyniny. EKG, RTG klp, i troponiny w normie. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest: Wybierz odpowiedź:

  • A. bezobjawowy zawał serca
  • B. śpiączka wątrobowa
  • C. ostra niewydolność nerek i śpiączka mocznicowa
  • D. infekcja wirusem Hanta
  • E. zatrucie jadem kiełbasianym
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań