Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

49. Do nadnamiotowych guzów u dzieci zaliczamy wszystkie, z wyjątkiem Wybierz odpowiedź:

  • A. wyściółczaki
  • B. primitive endodermal tumor
  • C. medulloblastoma
  • D. glejaki
  • E. glioblastoma
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań