Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

152.

Lekarz dokonał pomiarów ciśnienia tętniczego u 5 pacjentów w ramach badania przesiewowego. Uzyskał następujące wyniki: 1) 130/85 mmHg 2) 140/89 mmHg 3) 146/85 mmHg 4) 158/92 mmHg 5) 161/96 mmHg U kogo rozpoznasz nadciśnienie tętnicze 1. stopnia? Wybierz odpowiedź:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 2, 3, 4
  • C. 3, 4, 5
  • D. 3, 4
  • E. 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań