Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

189. Czy osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne może pracować? Wybierz odpowiedź:

  • A. nie, nie może
  • B. tak, na 1/2 etatu
  • C. tak, na 1 etat
  • D. tak, na 2/3 etatu
  • E. tak, na 1/4 etatu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań