Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

2. Pneumotoksyczność może występować w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego. Najczęściej- spośród wymienionych- jest następstwem stosowania:

  • A. doksorubicyny
  • B. bleomycyny
  • C. fluorouracylu
  • D. winkrystyny
  • E. metotreksatu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań