Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

26. 56-letni chory z nefropatią cukrzycową przyjęty został do szpitala z powodu zasłabnięcia i hipotonii. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono się stężenie sodu 118 mmol/l, glukozy 120 mg%, eGFR 36 ml/min*1,73m2. Zaproponuj leczenie.

  • A. dożylna podaż 3% NaCl, z wyrównywaniem natremii w tempie max. 1,5 mmol/l/h
  • B. dożylna podaż 10% NaCl, z wyrównywaniem natremii w tempie max. 1 mmol/l/h
  • C. dożylna podaż 3% NaCl, z wyrównywaniem natremii w tempie 0,5 mmol/l/h, max. o 10 mmol/l w 24h
  • D. doustna podaż NaCl
  • E. doustna podaż NaCl i włączenie leczenia fludrokortyzonem
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań