Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

47. Diagnostyka różnicowa u pacjenta z małopłytkowością, leukopenią i zapaleniem nerek, obejmuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Obecność którego z poniższych parametrów zdecydowanie wskazuje na SLE?

  • A. hipergammaglobulinemia.
  • B. zmniejszenie stężenia C3 i C4.
  • C. podwyższone OB.
  • D. podwyższone CRP.
  • E. przeciwciała anty-nDNA.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań