Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

56. Które z poniższych cech są najbardziej charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego-Crohna? Wybierz odpowiedź:

  • A. Polipy rzekome
  • B. Megacolon toxicum
  • C. Czeste, silne bóle brzucha
  • D. Prawidłowe odpowiedzi A i C
  • E. Prawidłowe odpowiedzi A i B
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań