Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

79. Które z poniżej wymienionych objawów u płodu są wynikiem niedoczynności tarczycy u ciężarnej?
1) wysoka masa urodzeniowa;
2) poród martwego płodu;
3) hepatosplenomegalia;
4) wady wrodzone;
5) nieprawidłowy rozwój funkcji poznawczych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 2,3,4.
  • D. 3,4,5.
  • E. 2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań