Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

192. Najważniejsze strategie działań w promocji zdrowia wg Karty Ottawskiej to:
1) budowanie polityki zdrowia publicznego;
2) tworzenie środowisk wspierających zdrowie;
3) rozwijanie umiejętności indywidualnych;
4) wzmacnianie działań środowisk lokalnych;
5) reorientacja świadczeń zdrowotnych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 2,3,5.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań