Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

79.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące interpretacji zapisu KTG:

  • A. występowanie akceleracji sporadycznych potwierdza dobrostan płodu
  • B. bradykardia w przedziale 100-110 uderzeń na minutę nie odzwierciedla zagrożenia płodu
  • C. monitorowanie kardiotokograficzne należy rozpocząć, gdy płód uzyska dojrzałość dającą szansę na samodzielne życie poza jamą macicy
  • D. deceleracje to trwające 20 sekund i dłużej zwolnienia podstawowej częstości sercapłodu o co najmniej 10 uderzeń na minutę
  • E. deceleracje wczesne stanowią lustrzane odbicie wykresu skurczu macicy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań