Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

147.

Pacjent z objawami anginy paciorkowcowej, zgodnie ze skalą Centora w modyfikacji McIssaca, otrzyma dodatkowo 1 punkt za przynależność do następującego przedziału wiekowego: 

  • A. 0-2 lata
  • B. 3-14 lat
  • C. 15-44 lata
  • D. > 44 lata
  • E. a i b są poprawne
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań