Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

160.

W przypadku resuscytacji osoby dorosłej porażonej prądem elektrycznym zalecany stosunek liczby uciśnięć mostka do liczby sztucznych oddechów wynosi:

  • A. 3:1
  • B. 5:1
  • C. 5:2
  • D. 15:2
  • E. 30:2
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań