Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

180.

Do lekarza POZ zgłaszają się rodzice z dzieckiem, u którego powinno być wykonane obowiązkowe szczepienie ochronne. Rodzice sprzeciwiają się jednak takiemu zabiegowi. Jakie powinno być postępowanie lekarza?

  • A. lekarz powinien uszanować wolę rodziców, gdyż posiadając tzw. władzę rodzicielską mogą swobodnie decydować o stosowaniu takiego zabiegu u ich dziecka.
  • B. lekarz musi wykonać szczepienie nawet wbrew woli rodziców, a w razie potrzeby może zastosować przymus bezpośredni.
  • C. lekarz odstępuje od wykonania szczepienia i powiadamia o tym fakcie Rzecznika Praw Pacjenta Małoletniego.
  • D. lekarz nie wykonuje szczepienia, ale zamieszcza stosowną adnotację w kwartalnym sprawozdaniu przekazywanym państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
  • E. lekarz może wykonać szczepienie mimo sprzeciwu rodziców, ale powinien skonsultować się w tej sprawie z innym lekarzem, w miarę możliwości tej samej specjalności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań